Erfrecht

Is het verstandig een erfenis zuiver of beneficiair te aanvaarden of is het beter te verwerpen? Heeft u recht op een legitieme portie en hoeveel is de legitieme portie? Waaruit bestaat de nalatenschap? Wat mag of moet een executeur. Kan de executeur ontslagen worden? En wat is een vereffening of wanneer is de erfenis verdeeld? Het zijn allemaal vragen over erfrecht die belangrijk zijn. Het erfrecht is een ingewikkeld rechtsgebied dat volop in ontwikkeling is.

De wet laat allerlei vragen open en testamenten zijn soms onduidelijk of zelfs onredelijk. Het erfrecht geeft problemen waarop niet altijd een goed antwoord is te geven. De manier waarop de executeur te werk gaat of de vereffening na beneficiaire aanvaarding brengt verplichtingen met zich mee die tot ruzie kunnen leiden.

Door moeilijke omstandigheden die de overledene nalaat kan het afwikkelen van een nalatenschap erg kostbaar zijn. Soms moeten emoties plaatsmaken voor zakelijke afwegingen. Soms is het belangrijk dat emoties uitgewisseld kunnen worden. Het is belangrijk te zoeken naar oplossingen die tot een passend resultaat leiden.