Verdeling van woning of verkoop van woning

De verdeling van een gemeenschappelijke woning kan jaren na de beëindiging van een relatie of lang na overlijden van een familielid nog problemen geven. In een echtscheidingsconvenant of andere overeenkomst is bijvoorbeeld in mediation afgesproken dat iemand tijd krijgt om de woning over te nemen en dat lukt vervolgens niet.

Of de woning maakt deel uit van een nalatenschap en zou moeten worden verkocht en een partij wil dat niet. Soms is het nodig daarover in kort geding te procederen. Een kort geding is vaak de snelste manier om tot een oplossing te komen.